Moeten combinaties van ondernemingen bij overheidsopdrachten een KBO-inschrijving hebben en een aparte boekhouding voeren?

Artikel 8 §2 van de wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten laat toe dat een “combinatie van ondernemingen” deelneemt aan een overheidsopdracht. De wet stelt ook dat de opdrachtgever de rechtsvorm van de inschrijver(s) niet kan opleggen, behalve indien dit voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en slechts nadat de opdracht aan…
Lees meer