Een nieuwe kijk op advocatuur

Lean

Weg met ballast, steeds kritisch en gefocust op wat voor jou waarde betekent.

Online

Een volledig online toegankelijk dossier dat je kan opvolgen en eraan bijdragen.

Transparant

Duidelijke afspraken over tarieven en vaste prijzen.

Een paar dingen waar we goed in zijn

Onlaw.be richt zich naar zelfstandigen, KMO’s en verenigingen. We staan je bij met je onderneming en organisatie juridisch vorm te geven en risico’s te beheersen en problemen te anticiperen, verhelpen en beslechten.

Vennootschapsrecht

Je werkt samen met een partner aan een gezamenlijk project? Fantastisch! We helpen je je onderneming juridisch te creëren, problemen te vermijden en de verstandhouding goed te houden. Moeilijkheden in je organisatie? Wij helpen je de knoop te ontwarren en de moeilijkheden in mogelijkheden om te zetten.

Sleutelwoorden: oprichting, vennootschap, bv, aandelen, cv, bestuurder, aandeelhouder, maatschap

Ondernemingsrecht

Je onderneming bestaat niet op zichzelf. Zij leeft tussen haar klanten, leveranciers, kredietverstrekkers, concurrenten en tal van anderen. Wij helpen je je plaats in de markt af te bakenen en onzekerheden weg te werken.

sleutelwoorden: samenwerking, overeenkomst, franchise, concessie, huur, aanneming, dienstverlening

Ondernemingen in moeilijkheden

Succes is die éne keer meer opstaan na een val. Wij beperken de gevolgen van een val en helpen je recht voor het volgend succes. Wij begeleiden je in contacten met schuldeisers en helpen je je activiteiten te herstructureren om een nieuwe start te maken.

Sleutelwoorden: gerechtelijke reorganisatie, faillissement

Procedure

Gedagvaard? Betrokken in een procedure? Wij gidsen je erdoor en helpen je greep te krijgen op de situatie.

Sleutelwoorden: procedure, dagvaarding, vonnis, gerechtsdeurwaarder, arbittrage, rechtbank, beslag

Onderhandelingen

We staan aan je zijde bij onderhandelingen. Of het nu gaat om contracten om nieuwe samenwerkingen aan te gaan dan wel om geschillen, constructief en steeds kritisch helpen we je het optimaal resultaat te bereiken.

Sleutelwoorden: bemiddeling, onderhandeling,

Online samenwerken, dat is de weg vooruit

Hoe doen we dat?

Onlaw.be is volledig online georganiseerd. Dit laat ons toe snel en kwaliteitsvol te werken. Hierdoor kunnen we ook een efficiënte opdeling maken tussen het werk dat wij als advocaten en juristen moeten verrichten en het werk dat jij als partner kan verrichten. Tijdswinst en kostenbesparing voor iedereen!

Online platform

Wij werken samen binnen een Microsoft SharePoint platform: krachtig en werkt prima samen met software waar je vertrouwd mee bent.

Laten we samenwerken!

Je hebt altijd toegang tot alle informatie. Je kan je dossier downloaden, eraan bijdragen om tijd en kosten te besparen. Jouw kennis en ervaring over je ondernming is waardevol. Laten we dat combineren met onze juridische kennis.

Account aanmaken

Veiligheid boven alles. Je hebt een Microsoft-account nodig om in te loggen. Heb je er nog geen? Er één aanmaken doe je  via onderstaande link.

Een Microsoft account aanmaken
Dus we zien en horen elkaar nooit?

Integendeel! Persoonlijk contact zowel in levende lijve als aan telefoon of via Skype is erg belangrijk. Door online te werken, is er net meer ruimte hiervoor.

Aangenaam kennismaken!

Zeg maar Karel

Hallo, ik ben Karel,

“Meester” zeggen hoeft echt niet. Sinds 2011 ben ik advocaat aan de balie van Gent en leg ik me toe op vennootschaps- en ondernemingsrecht. Samen met een netwerk van jonge gedreven advocaten vorm ik sinds 2018 onlaw.be. Wij geloven in een moderne invulling van de advocatuur waarbij transparantie en duidelijke financiële afspraken even belangrijk zijn als uitstekende juridische dienstverlening. Wij omarmen de digitale transformatie als opportuniteit om meer dan voorheen juridische diensten aan te bieden aan een eerlijke en voorspelbare prijs. In het bijzonder willen we zo starters en jonge ondernemingen de mogelijkheid geven zich goed juridisch te laten bijstaan. We kijken ernaar uit om met je samen te werken!
Tarieven

Laten we duidelijk zijn met elkaar

Transparantie gaat niet alleen over de inhoudelijke behandeling van een dossier, maar ook over de financiële afspraken die daar tegenover staan.

Vaste prijzen

Wij zullen je steeds een vaste prijs voorstellen wanneer we een eerste inschatting gemaakt hebben van hoe we je kunnen helpen.

Uurtarief

Wens je flexibiliteit wat betreft de omvang van de dienstverlening, dan kunnen we ook op basis van een uurtarief samenwerken. Het standaardtarief voor ondernemingen is € 120 – 175 exclusief btw per uur, naargelang de aard van de zaak, spoed of internationaal karakter.

Kosten

Wij rekenen geen fictieve kosten aan. Geen “dossierkosten”, “dactylografie” of schimmige “forfaits”. Enkel werkelijk gemaakte kosten.

Samenwerkingsovereenkomst en algemene voorwaarden

Via onderstaande link download je de samenwerkingsovereenkomst.

Download hier de samenwerkingsovereenkomst